Welke uitkomst kiezen wij?

wat weten we echt over over de opgelegde doelen van de Verenigde Naties?

 
RPG's  Agenda 2029
16 Realise Potential Goals

Agenda 2029 stoelt op overvloed in plaats van schaarste. En op verbinding in plaats van gescheidenheid.


Zodoende hoeft het een niet ten koste te gaan van het ander. Met onze oneindige creativiteit kunnen we een wereld bewerkstelligen waarin wij mensen geen genoegen hoeven te nemen met overleven, maar we mogen gaan leven! Ons volledig gaan ontplooien. Tevens mag de natuur weer ten volste gaan floreren, zónder dat mensen daar hun autonomie voor hoeven op te offeren. In een notendop mogen we het potentieel van zowel de mens als de aarde gaan erkennen, en gaan realiseren. Zodoende onze 16 Realise Potential Goals! 

Klik op de afbeelding voor meer informatie.

SDG's  Agenda 2030
17 doelen voor een betere wereld


De Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. SDG Nederland is het netwerk van iedereen die in ons land aan de doelen wil bijdragen.

Klik op de afbeelding voor mee informatie


 

RPG doel 1

Vrije krachtige individuen

Ideaal: in 2029 heeft ieder kind en ieder mens de toegang tot de kennis om ten volste in vrijheid te gaan leven en in hun eigen kracht te gaan staan.
RPG doel 3

Vitale individuen, vitaliteitszorg voor iedereen toegankelijk

Ideaal: iedereen heeft in 2029 naast gezondheidszorg toegang tot vitaliteitszorg.
Rpg doel 8

Voor iedereen de mogelijkheid om zingevend, waarde creërend werk te doen

Ideaal: In 2029 heeft ieder mens de mogelijkheid zijn levensmissie te vinden en daarbij een baan waarbij hij aan deze levensmissie expressie kan geven.

SDG doel 1

Geen armoede.

SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar

vormen. Zowel financiële aspecten als de impact van armoede op het leven van mensen maken daar deel van uit.

SDG doel 3

Goede gezondheid en welzijn.

Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.

SDG doel 8

Waardig werk en economische groei.

Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet en als winsten en inkomens eerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven.