Algemene voorwaarden

 

 

1.     Gebruiksvoorwaarden. Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Als je het hier niet mee eens bent, raden we aan de website niet te gebruiken.

 

2.     Intellectuele Eigendom. Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s en software, is eigendom van By GRTNHS en Jouw Bewuste Keus en is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

 

3.     Beperking van Aansprakelijkheid. Wij streven ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen. Het gebruik van de informatie op deze website is op eigen risico.

 

4.     Externe Links. Deze website kan links bevatten naar externe websites waarover wij geen controle hebben zijn niet By GRTNHS en Jouw Bewuste Keus verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites.

 

5.     Privacybeleid. Ons privacybeleid beschrijft hoe we informatie verzamelen, gebruiken en delen. Door deze website te gebruiken, stem je in met ons privacybeleid.

 

6.     Annuleringsvoorwaarden. Tickets Tot 96 uur van tevoren kunnen tickets kosteloos worden geannuleerd. Na deze periode kunnen tickets voor het event niet meer geannuleerd worden tegen een restitutie.

 

7.     Annuleringsvoorwaarden organiseren events. Er wordt geen restitutie verleend als je om wat voor reden dan ook besluit te stoppen met de (online)event. Voordat het event begint, kun je twee weken voor de aanvangsdatum nog kosteloos afzeggen; daarna is deelname bindend en moet het gehele bedrag worden voldaan. By GRTNHS en Jouw Bewuste Keus heeft (altijd) het recht om een persoon die het event ophoudt of een negatieve invloed op het event te ontzeggen. Er wordt dan geen restitutie verleend.

 

8.     Retourneervoorwaarden. Fysieke producten kunnen tot 14 dagen na bestelling kosteloos geretourneerd worden. Bij het retourneren van producten is By GRTNHS en Jouw Bewuste Keusniet aansprakelijk als producten verloren of beschadigd worden. Ook is By GRTNHS en Jouw Bewuste Keus niet aansprakelijk voor de retourkosten die ontstaan doordat de klant de keuze maakt om te retourneren.

 

9.     Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. We behouden het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig op updates te controleren.

 

10.   Contactgegevens. Voor vragen met betrekking tot deze algemene voorwaarden of andere zaken, kun je contact met ons opnemen via: E-mail: mail@jouwbewustekeus.nl

 

11.   Garantiebeleid. By GRTNHS en Jouw Bewuste Keus streeft naar kwaliteit. Indien van toepassing, geldt een garantiebeleid voor specifieke producten of diensten. Raadpleeg de product- of dienstspecifieke voorwaarden voor meer informatie. Klachtenprocedure Indien je klachten hebt, hanteren wij een duidelijke klachtenprocedure. Neem contact met ons op via het opgegeven e-mailadres om je klacht in te dienen. We streven ernaar om klachten zo snel mogelijk te behandelen.

 

12.   Rechten op fotomateriaal. De foto's die eventueel worden gebruikt voor plaatsing in de aflevering door te uploaden naar Anchor cq Spotify -en eerder werden gebruikt voor plaatsing op deze website door te uploaden naar Webklik- worden aangeleverd door de geïnterviewde. Er wordt vanuit gegaan dat er geen auteursrecht door ('third right parties') zit op deze foto's. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de geïnterviewde.

 

 

13.   Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.  Deze overeenkomst valt onder het Nederlands recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

14.   Aansprakelijkheidsbeperking. By GRTNHS en Jouw Bewuste Keus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, gegevensverlies, of immateriële verliezen voortkomend uit het gebruik van onze producten of diensten.

 

15.   Overmacht. In geval van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, of andere onvoorziene omstandigheden, zijn wij niet aansprakelijk voor vertragingen of het niet nakomen van verplichtingen.

 

16.   Verwijzing naar Algemene Voorwaarden bij aankoop. Bij het aanschaffen van producten of diensten wordt je geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

 

17.   Deelname podcast. Jij ben volledig verantwoordelijk voor jouw gesproken woord en bent je ervan bewust dat je de podcast overal kunt gaan aantreffen. By GRTNHS en Jouw Bewuste Keus stelt zich niet verantwoordelijk voor het feit dat podcastuitzendingen door derden bewerkt of toegepast wordt in welke vorm ook. De podcast wordt na opname (en plaatsing) niet nabewerkt of verwijderd in opdracht van de gastspreker(s). Voor de opname is dit voor de gast(en) duidelijk.Rechten op fotomateriaal. De foto's die eventueel worden gebruikt voor plaatsing in de aflevering door te uploaden naar Anchor cq Spotify -en eerder werden gebruikt voor plaatsing op deze website worden aangeleverd door de geïnterviewde. Er wordt vanuit gegaan dat er geen auteursrecht door ('third right parties') zit op deze foto's. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de geïnterviewde.

 

18.   Mailverkeer/whatsapp/telegram etc. Communicatie vindt middels diverse kanalen plaats. De data die hiermee achterblijft wordt zorgvuldig verwerkt. Echter stelt By GRTNHS en Jouw Bewuste Keus zich niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook dat ontstaat door de uitwisseling hiervan.